NIB  – network of inclusive education

NIB – network of inclusive education

15thof March, 2023 – NIB is a network of teachers organized by the University of Education. The University organizes quarterly meetings about inclusive education. The network meeting was attended by 20 people. Our Digial Coaches presented the project and...
NIB – inklusiivisen koulutuksen verkosto

NIB – inklusiivisen koulutuksen verkosto

15. maaliskuuta 2023 – NIB on itävaltalainen opettajien verkosto, jonka on koonnut paikallinen kasvatustieteiden yliopisto. Yliopisto järjestää neljännesvuosittaisia kokouksia inklusiivisesta koulutuksesta. Verkostokokoukseen osallistui 20 ihmistä....
NIB – inklusiivisen koulutuksen verkosto

NIB – Netzwerk für inklusive Bildung

15. März 2023 – NIB ist ein Netzwerk von Lehrkräften, das von der Pädagogischen Hochschule organisiert wird. Die Hochschule organisiert vierteljährliche Treffen zum Thema inklusive Bildung. Das Netzwerktreffen  wurde von 20 Personen besucht. Unsere DigiCoaches...