5. toukokuuta 2023 saimme mahdollisuuden esitellä SAID-projektin julisteen AESF:n kevätkonferenssissa.  AESF on itävaltalainen empiirisen erityispedagogiikan tutkimusyhteisö. Tämä verkosto koostuu tutkijoista jotka erikoistuvat empiirisiin menetelmiin ja ovat aktiivisia saksankielisellä alueella. AESF järjestää kaksi konferenssia vuodessa, joissa jäsenet kokoontuvat esittelemään ajankohtaisia tutkimustuloksiaan ja osallistumaan keskusteluihin. Nämä konferenssit toimivat tiedonvaihdon foorumeina ja edistävät yhteistyötä ammattiyhteisön kesken.