5. toukokuuta 2023 saimme mahdollisuuden esitellä SAID-projektin kevät konferenssissa julisteella.Empiirisen erityispedagogiikan tutkimus (AESF) muodostaa tutkijoiden verkoston, jotka erikoistuvat empiirisiin menetelmiin ja ovat aktiivisia saksankielisellä alueella. AESF järjestää kaksi konferenssia vuodessa, joissa jäsenet kokoontuvat esittelemään ajankohtaisia tutkimustuloksiaan ja osallistumaan keskusteluihin. Nämä konferenssit toimivat tiedonvaihdon foorumeina ja edistävät yhteistyötä ammattiyhteisön kesken.