Kehittää vammaisia henkilöitä työskentelemään peruskoulun ja toisen asteen oppilaiden kanssa teknologian käytön parissa

Projektista

SAID – School Assistance Inclusive & Digital Projekti

SAID-projektin tavoitteena on kouluttaa vammaisia ja oppimisvaikeuksia omaavia henkilöitä digioppimisen kouluavustajiksi. Projektin tavoitteena on osoittaa, että kaikki ihmiset ovat asiantuntijoita tietyillä alueilla ja että yhteisössä kaikki voivat oppia toisiltaan ja keskenään tasavertaisesti. Ammatillinen inkluusio toteutuu myös projektissamme suoraan yhteistyössä oppimisvaikeuksista kärsivien ihmisten kanssa. Projekti pyrkii edistämään vammaisten työllistymistä sekä saamaan aikaan näkökulmien muutoksia niin ammatillisessa koulutuksessa kuin yhteiskunnassa laajemminkin.

Oppimisvaikeuksista kärsivät ihmiset työskentelevät suoraan kouluissa asiantuntijoina ja avainhenkilöinä tukemassa digitaalista oppimista ja opetusta. Tämä on merkittävä panos ammatillisen digitaalisen muutoksen kannalta, koska DigiCoachit tuovat mukanaan uusia taitoja, digitaalisia työkaluja ja uuden ammatillisen asenteen. Tämän ammattialan opetussuunnitelman ja sitä vastaavan koulutuksen kehittäminen on tämän projektin keskeinen tavoite. Aktiivisten DigiCoachien mukanaolo Itävallasta konsultteina ja suunnittelijoina vahvistaa inklusiivisuuden arvoa ja tukee projektin menestystä.

Projektiaikataulu

Tilanne tammikuu 2024:

Olemme hyvin aikataulussa. Analyysi (Projektin tulos 1) on saatu päätökseen arviointiraportin kanssa. Kaikki kumppanit työskentelevät samanaikaisesti opetussuunnitelman (Projektin tulos 2), oppimateriaalin (Projektin tulokset 2.1 – 2.4), menetelmäkäsikirjan (Projektin tulos 3) ja koulujen opastuksen (Projektin tulos 4) luomisen parissa.

Projektin kesto: 30 kuukautta – 01.06.2022 – 30.11.2024

Projektilnumero: 2021-2-AT01-KA220-VET-000049793

Rahoittaa Euroopan unioni. Näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan tai kirjoittajien omia eivätkä välttämättä heijasta Euroopan unionin tai OeAD-GmbH:n näkemyksiä. Euroopan unioni tai OeAD-GmbH eivät ole niistä vastuussa.

Projektikumppanit

Main sjog Logo