Digitaalisten valmentajien täydennyskoulutus

Vammaisten henkilöiden kouluttaminen työskentelemään peruskoulun ja toisen asteen oppilaiden kanssa teknologian käytössä.

Digitaaliset taidot ja osaaminen

Parannetaan oppimisvaikeuksista kärsivien ja vammaisten työmarkkinamahdollisuuksia ja työllistettävyyttä.

Uusien innovatiivisten opetussuunnitelmien luominen

Esteettömän koulutusohjelman kehittäminen

Hankkeen päivitykset

Tutustu hankkeen päivityksiin

Tietoa SAID-hankkeesta

SAID-projektin tavoitteena on opettaa vammaisille ihmisille, miten he voivat toimia kouluassistentteina digitaalisen opetuksen parissa. Jokaisella ihmisellä on tietoa ja taitoja, jotka voivat auttaa luomaan inklusiivisia oppimisympäristöjä. Projekti tekee yhteistyötä oppimisvaikeuksia omaavien ihmisten kanssa ja kouluttaa heitä digivalmentajiksi alakouluihin. Tämä luo uusia työstentelymahdollisuuksia vammaisille ihmisille ja tekee koulutusjärjestelmästämme inklusiivisemman. Projektissa tuotamme myös suunnitelman digi-valmentajien kouluttamiseksi ammatillisessa oppilaitoksessa sekä käsikirjan digi-valmentajien työhön.

Tämä projekti haluaa tuoda esiin, että meillä jokaisella on erilaisia taitoja ja lahjoja, joita voimme jakaa erilaisissa yhteisöissämme. Me voimme aina oppia toisiltamme. Projekti keskittyy näyttämään, että oppimisvaikeuksia omaavat ihmisetkin voivat kouluttautua digivalmentajiksi ja työskennellä alakouluissa. Tavoitteena on muuttaa tapaamme ajatella vammaisten ihmisten työllistämistä ja kouluttamista, ja näin auttaa kehittämään koulutusta sekä inklusiivisempaa yhteiskuntaa.

Tämä projekti auttaa oppimisvaikeuksia omaavia ihmisiä tulemaan tärkeäksi osaksi koulujen kasvatusyhteisöjä tarjoamalla tukea digitaalisten työskentelytapojen käytössä. He tuovat mukanaan uusia taitoja, helppokäyttöisiä digitaalisia työkaluja ja uudenlaista inklusiivista asennetta. Merkittävä osa projektista keskittyy SAID-koulutusohjelman luomiseen. Itävaltalaiset digivalmentajat osallistuvat hankkeeseen kokemusasiantuntijoina ja he myös auttavat projektin toteutuksessa. Tämä osoittaa, että meillä kaikilla on arvomme, mikä tekee projektista entistä osallistavamman.