Jotta saisimme paremman käsityksen Digivalmentajista, heidän työnsä kehysolosuhteista kouluissa ja heidän vastuualueistaan, Grazin yliopiston kumppanit tapasivat heidät kahden fokusryhmähaastattelun merkeissä atempolla.

01. syyskuuta 2022 – Ensimmäisessä tapaamisessa DigiValmentajat jakoivat kokemuksiaan, koulutustaan ja nykyistä työtilannettaan kouluissa.

10. lokakuuta 2022 – Toinen tapaaminen keskittyi DigiValmentajien lisätoiveisiin. Lisäksi DigiValmentajat esittelivät joitain valokuvia, jotka he olivat ottaneet työstään, ja keskustelivat niistä muiden osallistujien kanssa.