8 helmikuuta 2023 – IFO 2023 konferenssi Zürichissä tähtäsi tutkimaan inklusion, demokratian ja oikeudenmukaisuuden välistä suhdetta monitieteisestä ja kansainvälisestä näkökulmasta. Osallistujia pyydettiin katsomaan perinteisen koulutusjärjestelmän kehyksen rajojen yli ja esittämään erilaisia monitieteisiä ja metodologisesti monipuolisia lähestymistapoja. Tavoitteena oli laajentaa ymmärrystä inklusion, demokratian ja oikeudenmukaisuuden monimutkaisista vuorovaikutussuhteista. Tällä kattavalla näkökulmalla oli tarkoitus mahdollistaa uusien oivallusten ja innovatiivisten ratkaisujen kehittäminen.

Vuosittaisessa konferenssissa tutkijoita kannustettiin jakamaan tutkimustuloksiaan ja oivalluksiaan, jotta voimme jatkaa yhteistä työskentelyä kohti inklusiivisempaa ja oikeudenmukaisempaa sosiaalista ympäristöä. Tällä tavoin tapahtuma Zürichissä muodostui tärkeäksi keskustelufoorumiksi inklusion, demokratian ja oikeudenmukaisuuden monimutkaisesta vuorovaikutuksesta ja tarjosi pontta jatkotutkimukselle ja yhteiskunnalliselle kehitykselle. Tämän konferenssin tuloksilla ja keskusteluilla voi olla arvokas panos inklusiivisten rakenteiden ja demokraattisten prosessien edistämisessä sekä oikeudenmukaisuuden vahvistamisessa maailmanlaajuisesti.

Koska projektimme sopii erinomaisesti tähän kehykseen, meillä oli mahdollisuus esitellä se verkkokonferenssin yhteydessä.

Uutiset:

37. vuotuinen inklusiota tutkivien konferenssi (IFO 2024) aiheenaan Inklusio, Resilienssi ja Oppimisjärjestelmät pidetään Grazissa, Itävallassa 26. helmikuuta – 1. maaliskuuta 2024. Hakemuksemme on vireillä, ja olisimme iloisia saadessamme esitellä opetussuunnitelmamme kehityksen yhdessä DigiCoach-ryhmämme kanssa.

https://www.ifo2024.at