8 helmikuuta 2023 – IFO 2023 konferenssi Zürichissä tähtäsi tutkimaan inklusion, demokratian ja oikeudenmukaisuuden välistä suhdetta monitieteisestä ja kansainvälisestä näkökulmasta. Osallistujia pyydettiin ylittämään perinteinen koulutusjärjestelmän kehys ja esittämään erilaisia monitieteisiä ja metodologisesti monipuolisia lähestymistapoja. Tavoitteena oli laajentaa ymmärrystä inklusion, demokratian ja oikeudenmukaisuuden monimutkaisista vuorovaikutussuhteista. Tämä kattava näkökulma oli tarkoitus mahdollistaa uusien oivallusten ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämisen.

Vuosittaisessa konferenssissa tutkijoita kannustettiin jakamaan tutkimustuloksiaan ja oivalluksiaan voidakseen työskennellä kohti inklusiivisempaa ja oikeudenmukaisempaa sosiaalista ympäristöä. Tällä tavoin tapahtuma Zürichissä muodostui tärkeäksi foorumiksi monimutkaisen vuorovaikutuksen keskusteluun inklusion, demokratian ja oikeudenmukaisuuden välillä ja tarjosi pontta jatkotutkimukselle ja yhteiskunnalliselle kehitykselle. Tämän konferenssin tulokset ja keskustelut voivat tehdä arvokkaan panoksen inklusiivisten rakenteiden ja demokraattisten prosessien edistämiseen sekä oikeudenmukaisuuden vahvistamiseen maailmanlaajuisesti.

Koska projektimme sopii erinomaisesti tähän kehykseen, meillä oli mahdollisuus esitellä se verkkokonferenssin yhteydessä.

Uutiset:

37. vuotuinen inklusiota tutkivien konferenssi (IFO 2024) aiheenaan Inklusio, Resilienssi ja Oppimisjärjestelmät pidetään Grazissa, Itävallassa 26. helmikuuta – 1. maaliskuuta 2024. Hakemuksemme on vireillä, ja olisimme iloisia saadessamme esitellä opetussuunnitelmamme kehityksen yhdessä DigiCoaches-ryhmämme kanssa.

https://www.ifo2024.at