Syyskuun alussa Dublinin tiimimme St John of God Liffey Services -organisaatiosta isännöi viikon mittaisen SAID-projektin koulutustapahtuman. Viikko oli täynnä dynaamista yhteistyötä yhdessä itävaltalaisten atempo-yhtiön ja Grazin yliopiston tiimien sekä ja suomalaisen Trycamps-tiimin kanssa. Viikon toiminnassa oli aktiivisesti mukana myös Liffey Servicesin Digital Accessibility -tiimi.

group picture     

Koulutusviikon tavoitteena oli lisätä koko työryhmän ymmärrystä projektin eri osa-alueista, jakaa osaamista ja tietotaitoa, sekä syventää yhteistyötä etätyöskentelyjakson jälkeen. Tapahtuman aikana projektissa mukana olevat tiimit jakoivat oivalluksiaan projektin teemoihin ja työskentelyyn liittyen ja yhteiset keskustelut ja pohdinnat veivät koko ryhmän tietoja ja taitoja, sekä projektin materiaaleja jälleen eteenpäin kohti yhteisiä tavoitteita.

group picture     

Liffey Cervicesin historian asiantuntijat osallistuivat koulutusviikollemme tuomaan lisäymmärrystä Dublinin paikallisista yhteisöistä. David Garland ja Phil Seville, esittivät ryhmällemme vaikuttavan digitaalisen esityksen paikallisesta historiasta.

DigiCoachit ja heidän kanssaan työskentelevät pedagogiset tiimit ovat keskeisessä asiantuntijaroolissa projektin tavoitteiden toteuttamisessa. Atempo-yhtiössä Itävallan Grazissa on kehitetty jo viiden vuoden ajan mallia digioppimisen kouluavustajien kouluttamiseen ja työllistämiseen kouluilla. Mallissa aikuisia henkilöitä, joilla on eritasoisia oppimisen haasteita ja/tai kehityksen häiriöitä, koulutetaan työskentelemään alakouluissa ja tukemaan lapsia digitaalisissa taidoissa. Yksi ikimuistoisimmista hetkistä koulutusviikon aikana oli vuorovaikutus itävaltalaisten DigiCoachien ja heidän irlantilaisten kollegoidensa välillä. Tämä oli korvaamaton tilaisuus irlantilaisille DigiCoacheille oppia vertaisryhmältään, sekä esittää kysymyksiä ja antaa palautetta ohjelmassa kehitettävistä työkaluista ja resursseista. Tämä vuorovaikutus ja keskusteluista esiin nousevat oivallukset ja kokemukset ovat arvokasta tietoa koko projektitiimille!