Project Results

Tässä raportissa keskityttiin oppimisvaikeuksista kärsivien henkilöiden osallistumiseen digivalmentajina itävaltalaisissa peruskouluissa. Digitaaliset valmentajat arvostivat työtään lasten kanssa toteutettavan sitouttavan ja monipuolisen toiminnan vuoksi, mutta toivoivat lisää näkyvyyttä ja säännöllistä palkkaa. Viestintä ja tiedonvaihto olivat ratkaisevan tärkeitä, ja joitakin haasteita olivat pitkät työajat, aiempien digivalmentajien seuraaminen ja lasten tunteiden hallinta.

Itävallan opettajat ja koulujen johtajat pitivät digivalmentajia ratkaisevan tärkeänä tukena, joka parantaa oppilaiden ja kasvattajien digitaalisia ja sosiaalisia taitoja. Haasteita aiheutti kuitenkin se, että yhteistyöhön digitaalisten valmentajien kanssa oli vain vähän aikaa. Oppilaat pitivät digivalmentajia monipuolisena tukena, mutta olivat epävarmoja heidän roolistaan koulussa. Digitaalisten valmentajien yleinen myönteinen vaikutus tuotiin selkeästi esiin, ja korostettiin tarvetta selkeisiin puitteisiin ja korvauksiin.

Irlannissa potentiaaliset digitaaliset valmentajat ilmaisivat innostuneisuutensa ja arvostavansa tulevaa rooliaan ja pyrkivät vaikuttamaan myönteisesti oppimisympäristöön. Irlantilaiset opettajat ja koulujen johtajat eivät kuitenkaan tunteneet hanketta, minkä vuoksi kyselyyn osallistuminen oli vähäistä. Irlannin avainhenkilöt odottivat myönteisiä tuloksia, mutta ilmaisivat huolensa viestintä- ja vuorovaikutusongelmista ja korostivat, että tarvitaan laajaa koulutusta.

Research Report
Digital coach resources
Training materials
handbook for school
how to train the digi coaches