Työpajat Itävaltalaisille opiskelijoille Lokakuussa ja marraskuussa 2022 uskalsimme mennä kolmeen alakouluun Grazissa, vieraillen yhteensä viidessä luokassa. Kaikki nämä luokat työskentelivät tuolloin aktiivisesti DigiCoachien kanssa. Päätehtävänä oli saada syvällinen ymmärrys opiskelijoiden vaikutelmista, kokemuksista ja mielipiteistä DigiCoacheista. Tiesimme aktiivisen osallistamisen opiskelijoiden kautta tutkimusprosessin aikana olevan merkityksellistä. Teimme tästä todellisuutta omaksumalla osallistavan tutkimuslähestymistavan. Tämä menetelmä ei vain pyrkinyt oppimaan opiskelijoilta, vaan kannusti heitä myös tulemaan itse yhteistutkijoiksi. Mahdollistimme heidän jakaa oivalluksiaan ja tunteitaan yhteistyöstä DigiCoachien kanssa.