Lokakuussa ja marraskuussa 2022 uskalsimme mennä kolmeen alakouluun Grazissa. Vierailimme yhteensä viidessä luokassa, jotka työskentelivät tuolloin aktiivisesti DigiCoachien kanssa. Päätehtävänä oli saada syvällinen ymmärrys oppilaiden vaikutelmista, kokemuksista ja mielipiteistä DigiCoacheista. Tiesimme oppilaiden aktiivisen osallistamisen olevan merkityksellistä tutkimusprosessin aikana, joten toteutimme vierailun aikana osallistavan tutkimuslähestymistavan tehtäviä. Tämä menetelmä mahdollisti oppilaiden aktiivisen osallistumisen tutkimuksen tekemiseen. Heillä oli mahdollisuus jakaa oivalluksiaan ja tunteitaan yhteistyöstä DigiCoachien kanssa.