Viisitoista vuotta sen jälkeen, kun YK:n vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus ratifioitiin Itävallassa, LebensGroß GmbH ja FZIB kutsuivat osallistujat 26. syyskuuta 2023 järjestettävään konferenssiin, jossa kartoitettiin vammaisten oikeuksien tilannetta Itävallassa. Osallistujia kannustettiin tarkastelemaan, mitä Itävallassa on saavutettu YK:n vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen osalta, ja pohtimaan tulevaisuuden näkymiä. Tilaisuus herätti suurta kiinnostusta, ja siihen osallistui 160 henkilöä eri yhteiskunnallisista instituutioista, politiikassa mukana olevia ihmisiä, koulutuksen ja tutkimuksen asiantuntijoita sekä paljon aiheesta kiinnostuneita ja sen omakohtaiseksi kokevia yksityishenkilöitä.

Teeman “Käytäntö kohtaa tieteen” alla esiteltiin ajankohtaisia tutkimustuloksia seitsemässä työpajassa, joissa käsiteltiin keskeisiä aiheita, kuten työllisyyttä, esteettömyyttä, koulutusta, perhettä, parisuhdetta ja seksuaalisuutta, vapaa-aikaa, urheilua ja kulttuuria sekä politiikkaa ja yhteiskunnallista osallistumista. Näissä työpajoissa luotiin käytännön yhteyksiä, keskusteltiin suhteesta YK:n ihmisoikeusyleissopimukseen ja kehitettiin ratkaisuja. Meillä oli tilaisuus esitellä hankettamme yhdessä DigiCoachien kanssa työllisyystyöpajassa, jossa käsittelimme näkökulmaa seuraavasti:

Vammaiset ihmiset on tunnustettava täysimääräisesti valtavirran työmarkkinoilla, jotta jokainen voi toteuttaa potentiaaliaan ja on sosiaalisesti turvattu.”